Khay chén ly ống đũa đa năng có nắp

Khay chén ly ống đũa đa năng (có nắp) Thắng Lợi màu cam

Khay chén ly ống đũa đa năng không nắp

Khay chén ly ống đũa đa năng (không nắp) Thắng Lợi màu cam

0948895776