Khuôn rổ lớn Thắng Lợi

Kích thước : 910 x 680 x 530 (mm)

0938685776