Khuôn rổ nhỏ Thắng Lợi

Kích thước : 72 x 50 x 44 (cm)

0938685776