Hoạt động

Hoạt động

Ngày đăng: 01/05/2021 02:20 PM

Trên thế giới, người ta đã ứng dụng chất dẻo thay thế các vật liệu truyền thống từ lâu sản xuất các sản phẩm kỹ thuật, các chi tiết phụ tùng. Hiện nay chất dẻo kỹ thuật được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp ôtô, công nghiệp khác.

Ưu điểm của việc gia công các sản phẩm kỹ thuật bằng chất dẻo là: Có khả năng sản xuất với số lượng lớn và năng suất cao. Có thể thay đổi nhanh nhiều kiểu dáng khác nhau.